A jitter és az inlining

Az előző cikkben az egyik mintakódban láthattuk, hogy a jitter milyen szépen inline-olta a Console.WriteLine() metódust. Kíváncsi lettem hát, hogy mi a stratégiája. Azt korábbról tudtam, hogy az egyszerű property getter/settereket binline-olja, de vajon mitől függ, hogy mivel teszi meg, és mivel nem?

Itt van például a következő kód:

static int Calc(int a, int b)
{
  int result = 0;

  if (a < b)
  {
    result += a * b;
  }
  else
  {
    result += a + b;
  }

  return result;
}

static void Main(string[] args)
{
  int result = Calc(3, 8); 
  Console.WriteLine(result);
}

Vajon a Calc() metódushívás be lesz inline-olva? Nézzük mit alkotott a jitter:

// Verem állapot elmentése
00000000 push    ebp 
00000001 mov     ebp,esp 

// Valamiért az esi fontos a hívónak,
// nekünk most ez nem számít
00000003 push    esi 

// Ez csak a debugger behúzása
00000004 call    65A67D40

// Hopp, és itt az inline-olt Calc().
// De nem csak inline-olt, hanem szélsőségesen optimalizált!
// Nézzük:
// Egy változó nullázása, alighanem
// result = 0 
00000009 xor     esi,esi 

// Ha esi regiszter a result változó, akkor itt ahhoz ad hozzá 0x18-at, azaz 24-et,
// result += 24
0000000b add     esi,18h 

// Ez itt már a Console.WriteLine, ugyancsak inline-olva
0000000e call    65457130 
00000013 mov     ecx,eax 
00000015 mov     edx,esi 
00000017 mov     eax,dword ptr [ecx] 
00000019 mov     eax,dword ptr [eax+38h] 
0000001c call    dword ptr [eax+14h] 

// Vissza a hívóhoz
0000001f pop     esi 
00000020 pop     ebp 
00000021 ret 

Mit látunk? Nem hogy inline lett a Calc() metódus, hanem jelentős optimalizáláson ment keresztül. A jitter észrevette, hogy a konstans paraméterek miatt a Calc() metódusban található feltételes elágazás mindig egyirányú, így ezt kitörölte. Azt is észrevette, hogy a konstans paraméterekkel elvégzendő művelet előre kiszámolható, így azt meg is tette. Ez figyelemre méltó teljesítmény! Ezek után kicsit furcsa, hogy miért nullázgat változót a 17-es sorban, majd végzi el az összeadást a kód a 21-ben, amikor egyből beemelhetné a 24-et az esi regiszterbe.

Hogy elvegyük az extrém optimalizálás lehetőségét a jittertől, vigyünk bele egy kis véletlent az átadott paraméterekbe:

static void Main(string[] args)
{
  int i = new Random().Next();
  int result = Calc(3 + i, 8 + i); 
}

A generált kód egy kicsit hosszabb volt a Random kezelése miatt, azokat a kódokat kitöröltem:

// Verem állapot elmentése
00000000 push    ebp 
00000001 mov     ebp,esp 

// Valamiért az esi még mindig fontos a hívónak,
// nekünk most ez nem számít
00000003 push    esi 

// Debugger:
00000004 call    65C97D40 

// Itt történt a random példányosítása, konstruktor
// hívása, a Next() virtuális metórus slot-jának
// keresése.
// Az alábbi a Next() hívása:
0000002a call    dword ptr [eax+14h] 

// A Next() az eredményt az EAX-ba adta vissza, tehát
// az EAX most egy random szám, ez került a C# kódban az
// i változóba.
// Az első paramétere a Calc()-nak az i + 3. Erre a
// kézenfekvő megoldás az lett volna, ha a jitter 
// előbb ecx-be tölti az eax-ot, majd egy add utasítással
// elvégzi az összeadást. Ehelyett az eredetileg nem arra való
// LEA (load effective address) utasítást használja, mivel az
// a mindenféle támogatott címzési trükk miatt tud aritmetikai
// műveleteket végezni, és azonnal az eredményt egy regiszterben
// tárolni. Így meg lehetett spórolni egy utasítást:
0000002d lea     ecx,[eax+3] 

// A Calc() második paramétere i + 8. Azt nem tudom, hogy itt
// miért nincs használva a LEA-s trükk.
00000030 add     eax,8 
00000033 mov     edx,eax 

// Hopp, nincs inline!!! Calc() hívása:
00000035 call    dword ptr ds:[00143818h] 

// Eredmény az eax-ben jött vissza, ez már csak az
// inline-olt Console.WriteLine(), meg a visszatérés
0000003b mov     esi,eax 
0000003d call    65687130 
00000042 mov     ecx,eax 
00000044 mov     edx,esi 
00000046 mov     eax,dword ptr [ecx] 
00000048 mov     eax,dword ptr [eax+38h] 
0000004b call    dword ptr [eax+14h] 
0000004e pop     esi 
0000004f pop     ebp 
00000050 ret 

Az a meglepő eredmény, hogy valamiért most nem került inline-olásra ugyan az a metódus. Szerencsére sikerült megtalálnom ezt a remek blog bejegyzést, ami megmagyarázza miről van szó.

A jitter egy mérőszámot próbál kalkulálni arról, hogy megéri-e az inline-olás vagy nem. Az első esetben az inline-olandó kódot olyan picire tudta optimalizálni, hogy ott már az inline-olás megérte. A második esetben nem sikerült kidobálni az if-eket, és a jóval nagyobb eredeti kód már nem éri el a küszöböt. A blog azt is megemlíti, hogy a jitter nagyobb hajlandóságot mutat az inline-ra, ha a hívás egy ciklusban van, ekkor ugyanis a metódushívás költsége a többszörös hívás miatt jobban érvényesülhet. Próbáljuk hát ki:

int result = 0; 

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  result += Calc(3 + i, 8 + i);
}
// Verem állapot és fontos regiszterek elmentése
00000000 push    ebp 
00000001 mov     ebp,esp 
00000003 push    edi 
00000004 push    esi 
00000005 push    ebx 

// Debugger behúzása
00000006 call    65A97D40 

// Main() lokális változója: result = 0
0000000b xor     ebx,ebx 

// for ciklus, inicializálás:
// i = 0
0000000d xor     esi,esi 

// Calc() paraméterei: i + 3, i + 8
// mivel tényleg megtörtént az inline,
// ezek már a Calc() argumentumait hordozzák.
// a -> eax, b -> edx
0000000f lea     eax,[esi+3] 
00000012 lea     edx,[esi+8] 

// Calc() lokális változója: result = 0
00000015 xor     edi,edi 

// if (a < b), ha nem ugrás 22-re
00000017 cmp     eax,edx  
00000019 jge     00000022 

// result += a * b
0000001b imul    edx,eax 
0000001e add     edi,edx 
00000020 jmp     00000026
 
// else ág, result += a + b
00000022 add     eax,edx 
00000024 mov     edi,eax 

// Main.result += Calc.result
00000026 add     ebx,edi

// for ciklus:
// i++ 
00000028 inc     esi 

// i < 10?
00000029 cmp     esi,0Ah 

// ha nincs vége a ciklusnak, újra
0000002c jl     0000000F 

// Ez már csak a Console.WriteLine()
0000002e call    65487130 
00000033 mov     ecx,eax 
00000035 mov     edx,ebx 
00000037 mov     eax,dword ptr [ecx] 
00000039 mov     eax,dword ptr [eax+38h] 
0000003c call    dword ptr [eax+14h] 
0000003f pop     ebx 
00000040 pop     esi 
00000041 pop     edi 
00000042 pop     ebp 
00000043 ret 

A ciklus tehát valóban arra sarkalta a jittert, hogy a lineáris lefutással szemben itt már végezze el az inline-t. Az is látszik, hogy a nagyobb kódon a jitter azért nem boldogul olyan jól az optimalizálással. A Calc() metódus Result változójára, amit a gépikódban az EDI regiszter hordoz, nem lenne szükség, és ezt emberként nem olyan nehéz észrevenni.

Konklúzió

A C# nyelv nem rendelkezik a C++ inline kulcsszavával. Ez néhány esetben hátrány lehet, legtöbbször azonban nem az. A mai processzoroknál nagyon nehéz kiszámítani, hogy mitől lesz gyorsabb egy kód, és nem biztos, hogy egy függvényhívás költsége olyan jelentős, mint ahogy azt gondolnánk.

Láthatólag a jitter-be próbáltak egyfajta heurisztikát építeni, amely eldönti, mikor lehet érdemes inline-olni. Biztos találni sok helyzetet, amikor a jitter nem a legjobb döntést hozza. Nincs is ideje túl sokat analizálni, különben az analizáláson több idő megy el, mint amit az optimális kóddal nyerni tud. Átlagos helyzetekben azonban valószínűleg megállja a helyét.

Advertisements
 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: